Ο κόσμος των κατασκευών είναι ένας μεγάλος και πολύπλευρος κόσμος ο οποίος απαιτεί το συνδυασμό πολλών τεχνικών και τεχνολογιών (Manufacturing Technologies) ώστε να παραλάβετε το τελικό προϊόν. Στη Get 3D αποφασίσαμε να απλοποιήσουμε για εσάς τον κόσμο αυτό. Μέσα από την εμπειρία στο χώρο της τρισδιάστατης εκτύπωσης και τη ζήτηση στον κλάδο της ανάπτυξης προϊόντων διαπιστώσαμε την ανάγκη ο επαγγελματίας να παραλαμβάνει το δικό του εξατομικευμένο προϊόν χωρίς να εμπλέκεται με το πλήθος των διαφορετικών τεχνικών που απαιτούνται για την παραγωγή του.

Αυτό συμβαίνει διότι η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος σπάνια περιλαμβάνει τη χρήση μίας μόνο κατασκευαστικής τεχνολογίας. Στην εταιρεία με την πάροδο του χρόνου αναπτύξαμε ένα πλήθος κατασκευαστικών τεχνικών με σκοπό να παρέχουμε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ υπηρεσίες στον κλάδο των κατασκευών-παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό εσείς έχετε απέναντί σας έναν και μόνο άνθρωπο με τον οποίο μπορείτε να συνεννοηθείτε. Εμείς αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε ή να εκτελέσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος σας. Φυσικά όλα αυτά γίνονται με την εγγύηση της εταιρείας μας σε κάθε τι που παραλαμβάνετε.

Manufacturing Technologies

3D Printing- Additive Manufacturing

As one of our main manufacturing methods, 3d printing couldn’t be missing from our services. In our labs you can find almost all available AM technologies (FFF, SLA, SLS, Binder Jet etc.), by which we are able to fulfill all your requirements. Optimum choices and a combination of such technologies will take place from one of our experts, who is responsible to help you choose the appropriate methods. All choices should take into account the quantities requested, delivery time, as well as the final requested quality of the product. Through a wide range of partners there is also the possibility for metal 3d printed parts, which is a solution we hope to establish soon in our labs.

Glass/Carbon Fibers

Composite materials field is one of the most prominent in the research of manufacturing. In our company it is provided the ability to manufacture either complex or more simple geometries by utilizing sheets of glass and carbon fibers. Hardening of such materials is achieved through polyester or epoxy resins, while molds are mostly manufactured through 3d printing. In this way we can achieve to deliver you even the most complex geometries. This is because through 3d printers utilization, production of complex geometries and sophisticated assemblies is not increasing cost of the molds.

Finishing-Coatings

No product could become a best-seller just because it is good (operational), a necessary part of success is the finishing- fill of it. For this reason, in our facilities it has been designed a special room in order to succeed to finish your parts in the optimum way. Except from the conventional methods (grinding, coating, painting etc.) in this room they are being executed a wide range of other works which may be needed so as to make the “absolute” product. Our people with passion and love for their job are going to take care of your parts. In this hand working way we ensure that we would have firstly touch each surface so as to deliver you the best. In parallel, with assistance from our artistic partners we are able to deliver you services even for artistic jobs in a fully detailed way.

We are dreaming a world where everyone would be able to make her/his dreams true! We are here to listen to you, and help you solve your problems and finally bring into reality your ideas! Virtualize Your Imagination... is our moto!